0
0Моля, изберете Вашия език:
TecDoc Alliance    GearCode
Базата данни и нейното съдържание са обекти на авторски и особени права на TecDoc. Забранено е всяко използване на базата данни (възпроизвеждане, разпространение и др.) и/или на (части от) нейното съдържание (извличане, пренасяне, разгласяване и др.) без съгласието на TecDoc.

,

 

23.09.2019 //, .

, 23.09.2019, 25.09.2019 //.

, HBR HSN .

 

!